Trang Chủ > Về chúng tôi>Lịch sử của chúng tôi

Lịch sử của chúng tôi

Chúng tôi có hơn 4 năm kinh nghiệm sản xuất gương, đèn gương và ổ cắm.

Sau đó, vào năm 2019, doanh số bán hàng của chúng tôinter thành lập, đồng thời, nhà máy sản xuất mới cũng được thành lập, chủ yếu để sản xuất gương LED.
  • QR