Tải xuống

Để biết thêm chi tiết về thông số sản phẩm, hướng dẫn kỹ thuật toàn diện hơn, vui lòng tham khảo PDF của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Báo cáo kiểm tra QIP-ASI203955
Báo cáo kiểm tra QIP-ASI203955

tải về
Báo cáo TUV GS và LVD cho NC-LE78 NC-LE80
Báo cáo TUV GS và LVD cho NC-LE78 NC-LE80

tải về
Chứng nhận TUV GS và LVD cho NC-LE78 NC-LE80
Chứng nhận TUV GS và LVD cho NC-LE78 NC-LE80

tải về
Báo cáo EMC cho NC-LE78 NC-LE80
Báo cáo EMC cho NC-LE78 NC-LE80

tải về
Chứng chỉ CE EMC cho NC-LE78 NC-LE80
Chứng chỉ CE EMC cho NC-LE78 NC-LE80

tải về
<1>
  • QR